logotyp

Nytt datum för meddelande av dom i stort narkotikamål

Mål: B 2457-18
Tingsrätten har i dag beslutat att domen i det stora narkotikamålet med tolv tilltalade meddelas den 10 juli 2020 klockan 11:00.

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 17 juni 2020.

Vill du beställa domen i förväg ska du kontakta helsingborgs.tingsratt@dom.se eller använda formuläret:

Pressmeddelande

Ett pressmeddelande kommer att publiceras på tingsrättens webbplats (https://www.domstol.se/helsingborgs-tingsratt/nyheter/) och även skickas ut till medierna så snart domen är meddelad.

Vill du få pressmeddelandet skickat till dig direkt går det bra att kontakta tingsrättens kommunikatör i förväg.

Pressträff

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att hålla en pressträff. Närmare information om pressträffen meddelas senare.

Kontakta gärna tingsrättens kommunikatör Fredrik Lassen för mer information via e-post fredrik.lassen@dom.se eller 042-19 97 27.