Västmanlands tingsrätt
 

Begränsning av antalet platser för åhörare i rättssalarna

För att minska antalet besökare vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden har vi idag beslutat att kraftigt inskränka antalet platser för åhörare i rättssalarna.

Journalister ombedes särskilt kontakta domstolen för att säkerställa plats i rättssal i samband med förhandlingar som de önskar bevaka.