Uddevalla tingsrätt
 

Inställda förhandlingar

I anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar under november månad.

Tingsrättens beslut innebär att under perioden till och med den 19 november 2020 kommer tingsrätten att hålla förhandling enbart i förtursmål, dvs. brottmål där tilltalad är häktad eller under 18 år och åtalad för allvarlig brottslighet samt mål om försättande i konkurs.

De mål som tingsrätten även fortsatt kommer att hålla förhandling i utgör drygt tio procent av det totala antalet mål vid tingsrätten.

Tingsrätten följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tingsrätten kommer löpande att utvärdera och ta ställning till hur verksamheten skall bedrivas fortsättningsvis.

Tf. lagmannen Arne Åkerström säger i en kommentar att det är viktigt att alla i samhället tar sitt ansvar för att minska smittspridningen av Covid-19 och att det också gäller landets domstolar även om tingsrättens beslut tyvärr leder till ökade balanser och längre handläggningstider.