logotyp

Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

Mål: B 5502-19
Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Tingsrätten avslår emellertid ridsporttränarens krav på skadestånd.

Svenska Ridsportförbundet beslutade om indragning av diplomeringen på grund av påstått olämpligt beteende från ridsporttränaren i förhållande till unga kvinnor. Tingsrätten upphäver beslutet på den grunden att beslutet fattats i strid med förbundets dåvarande regler, enligt vilka en indragning av en diplomering förutsatte att tränaren dessförinnan varit föremål för disciplinförfarande eller ett domstolsavgörande, vilket inte var fallet. Ridsporttränaren begärde skadestånd av förbundet för förlorad arbetsinkomst. Tingsrätten avslår hans begäran på den grunden att han inte har bevisat vare sig att han haft en skada i form av inkomstförlust eller att den påstådda inkomstförlusten orsakats av förbundets beslut.