Systembolagets monopol hindrar inte e-handel av vin från Danmark

Mål: PMT 2069-20
Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i ett marknadsföringsmål mellan Systembolaget och det danska bolaget Vivino ApS. I målet har domstolen haft anledning att pröva frågan om Vivinos verksamhet strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Sedan ett par år tillbaka är det möjligt för svenska konsumenter att köpa vin från e-handlaren Vivino, och få det hemlevererat från Danmark. Enligt det svenska monopolet är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel av alkoholhaltiga drycker mot konsumenter i Sverige. Systembolaget har i målet påstått att Vivinos verksamhet inkräktar på monopolet, och att Vivino därför inte heller har rätt att marknadsföra sin verksamhet här.

Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att Vivinos verksamhet utgör distansförsäljning som inte strider mot den svenska alkohollagens bestämmelser. Av central betydelse för den bedömningen har varit att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vivino får därför fortsätta att marknadsföra vin för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter.

Patent- och marknadsdomstolen har dock bedömt att vissa specifika moment i Vivinos marknadsföring strider mot den så kallade måttfullhetsregeln i den svenska alkohollagen. I den delen har Vivinos marknadsföring förbjudits. Så länge marknadsföringen är måttfull är den alltså fortsatt tillåten.

Målet har avgjorts av tre juristdomare som är eniga om utgången. Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

- Det så kallade privatinförselundantaget infördes år 2008, efter att dåvarande EG-domstolen ansett att den svenska alkohollagstiftningen stred mot EG-rätten. Det har återkommande lyfts fram att det är otydligt hur rätten till privatinförsel förhåller sig till den växande e-handeln för alkoholdrycker. Domstolen har nu haft anledning att pröva frågan om sådan e-handel som Vivino ägnar sig åt är tillåten och har kommit fram till att så är fallet, säger rådmannen Linda Kullberg i en kommentar.