Eskilstuna tingsrätts logotyp

Förhandlingen i Hällbymålet påbörjas den 4 november 2021

Mål: B 2509-21
Åklagaren har väckt åtal avseende människorov m.m. med anledning av händelser på Hällbyanstalten i juli 2021.

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum i Stockholms tingsrätts säkerhetssal (på Bergsgatan 50) och Attunda tingsrätts säkerhetssalar (ingång via Tingsvägen 11).

Förhandlingen pågår följande tider:

  • Torsdag den 4 november 2021 kl. 10–16 i Attunda tingsrätts lokaler
  • Fredag den 5 november 2021 kl. 9–12 i Stockholms tingsrätts lokaler
  • Torsdag den 11 november 2021 kl. 9–16 i Stockholms tingsrätts lokaler
  • Tisdag den 16 november 2021 kl. 9–16 på Attunda tingsrätts lokaler

Föranmälan krävs inte för åhörarplatserna. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Tingsrätten har beslutat att åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för detta (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer), inklusive utrustning för ljudupptagning. Fotografering i och in i rättssalen är förbjuden för samtliga.