Stockholms tingsrätt
 

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

Mål: B 15255-19
Under förhandlingsdagarna tidsperioden den 23–29 november 2021 kommer åhörarplatser att erbjudas i en sidosal på Bergsgatan 50.

Under de senaste veckorna av huvudförhandlingen har platser för åhörare tillhandahållits i en sidosal (sal 6) och i utrymmet för allmänheten vid rättssalen (sal 37).

Åhörare kommer under tidsperioden den 23–29 november 2021 istället att erbjudas platser i en sidosal på Bergsgatan 50. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ute vid entrén på Bergsgatan 50 på morgonen inför varje förhandlingsdag.

För övrig information gällande huvudförhandlingen hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 27 juli 2021.