Stockholms tingsrätts logotyp
 

Rättegången i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 är avslutad

Mål: B 15255-19
Stockholms tingsrätt, avdelning 4.

Dom i målet meddelas den 14 juli 2022. Ytterligare information relaterat till domens tillkännagivande kommer att lämnas senare.

Den tilltalade ska stanna kvar i häkte tills domen meddelas eller annat beslutas.