Linköpings tingsrätts logotyp

Åtal har väckts i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Mål: B 1676-22
Åklagaren har väckt åtal mot tre personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet under påskhelgen.

Huvudförhandling i målet startar i sal 3 vid Linköpings tingsrätt kl 09.00 den 8 juli. Förhandlingen kommer att pågå även den 11 juli, med 12 juli som reservdag. Förhandlingen startar 09.00 samtliga dagar.

Säkerhetskontroll
Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Bild- och ljudupptagning under huvudförhandlingen
Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.