Örebro tingsrätt
 

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Mål: B 2573-22
Örebro tingsrätt har avslutat huvudförhandlingen i målet. Dom kommer att meddelas den 27 juni 2022, klockan 11.00.

Dom beställs via webbsidan.