Skellefteå tingsrätts logotyp

Rättspsykiatrisk undersökning ska göras i mål B 769-22

Mål: B 769-22
Skellefteå tingsrätt har den 19 oktober 2022 hållit fortsatt överläggning och kommit fram till att det föreligger övertygande bevisning om att den tilltalade har begått de åtalade gärningarna. Tingsrätten har därför beslutat att en rättspsykiatrisk undersökning ska inhämtas.

Det rättspsykiatriska utlåtandet ges in till tingsrätten den 30 november 2022.