Stockholms tingsrätts logotyp
 

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

Mål: B 14349-21
Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en ytterligare dag och en ytterligare offentlig del.

Uppdaterad huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen i målet inleddes den 25 november. Som tingsrätten tidigare informerat om bedöms huvudförhandlingen på grund av sträng sekretess till stora delar ske bakom stängda dörrar.

Tingsrätten har nu uppdaterat huvudförhandlingsplanen enligt följande:

- En ytterligare dag för åklagarens sakframställning har tillkommit den 29 november. Huvudförhandlingen i den delen kommer att ske bakom stängda dörrar.

- Försvararnas sakframställningar den 30 november kommer preliminärt att inledas med en kortare offentlig del om ca 30 minuter.

Angående åhörarplatser i salen

Som tingsrätten tidigare informerat om finns det för huvudförhandlingens offentliga delar ett mycket begränsat antal åhörarplatser som främst är avsedda för media som föranmält sig. Samtliga dessa platser är för närvarande bokade varför ytterligare föranmälan inte är möjlig i nuläget.

Eftersom det endast finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser kommer det sannolikt inte att finnas platser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.