Stockholms tingsrätts logotyp
 

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

Mål: B 14349-21
Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats.

Uppdaterad huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen i målet inleddes den 25 november. Som tingsrätten tidigare informerat om bedöms huvudförhandlingen på grund av sträng sekretess till stora delar ske bakom stängda dörrar.

Tingsrätten har nu uppdaterat huvudförhandlingsplanen enligt följande:

- Förhöret med tilltalad är planerat till imorgon tisdagen den 6 december (stängda dörrar).

- Vittnesförhöret med S1249, som kommer att inledas med en kortare offentlig del om ca 30 minuter, är flyttat till måndagen den 12 december kl. 09.00.

- Måndagen den 19 december är inbokad som en ny reservdag.

Angående åhörarplatser i salen

Som tingsrätten tidigare informerat om finns det för huvudförhandlingens offentliga delar ett mycket begränsat antal åhörarplatser som främst är avsedda för media som föranmält sig. Samtliga dessa platser är för närvarande bokade varför ytterligare föranmälan inte är möjlig i nuläget.

Eftersom det endast finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser kommer det sannolikt inte att finnas platser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.