Linköpings tingsrätt
 

Huvudförhandling i mål angående hets mot folkgrupp

Mål: B 1406-21
Åklagaren har vid Linköpings tingsrätt väckt åtal för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 28 september 2023 med start kl. 09:30 i Jönköpings tingsrätt.

En man har åtalats för hets mot folkgrupp för att ha skapat och spridit en film som delats på internet där bland annat en koran bränns. Enligt åtalet har filmen försetts med musik som förknippas med moskéattacken i Christchurch, Nya Zeeland, 2019. Filmen skapades och publicerades för närmare tre år sedan.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 27 september kl. 11:00 genom e-post eller telefon Kristian Borgström 013-25 10 01 eller linkopings.tingsratt@dom.se

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Vid Jönköpings tingsrätt är det permanent säkerhetskontroll. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.