Stockholms tingsrätt
 

Information till åhörare i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

Mål: B 11304-14
Starttiden för när huvudförhandlingen börjar på tisdagar har ändrats från kl. 09.30 till kl. 09.15.

Ändrad huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen kommer att genomföras veckovis enligt följande schema, med avbrott för högtider och lov.

Tisdagar kl. 09.15 – 16.30

Onsdagar kl. 09.15 – 16.30

Torsdagar kl. 09.15 – 16.30

 

För övrig information om målet hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 18 augusti 2023.