Stockholms tingsrätt
 

Tingsrätten dömer 16 personer för insiderbrott i ICA Gruppen AB

Mål: B 4633-22
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet kopplad till handel i ICA-aktien under hösten 2021.

18 personer har stått åtalade, varav 16 alltså fälls. 9 personer fälls för grova insiderbrott och övriga för insiderbrott av normalgraden. En person döms också för obehörigt röjande av insiderinformation. Påföljderna har för tre av de åtalade bestämts till fängelse, som längst 3 år och 2 månader. Övriga som döms får villkorlig dom med antingen samhällstjänst eller böter.

Aktiehandeln pågick under två månader före det att ICA-handlarnas Förbund lade ett offentligt bud på ICA Gruppen AB. När marknaden fick kännedom om budet steg aktiekursen kraftigt. Tingsrätten har kommit fram till att de dömda har känt till budet i förväg och på så sätt kunnat göra stora vinster på sin värdepappershandel.

- Det är åklagarna som ska bevisa att insiderbrott faktiskt har begåtts, dvs. att värdepappershandeln inte grundar sig på egen analys eller tur. Flera av de tilltalade är ICA-handlare med mycket god kunskap om ICA-rörelsen. Tingsrätten har trots detta kommit fram till att deras aktiehandel har varit baserad på insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen och inte på egen analys eller erfarenhet. Den mycket omfattande handeln, timingen, personkopplingarna och säkrad kommunikation mellan de tilltalade har alltså räckt för en fällande dom, säger rådmannen Ylva Aversten i en kommentar.

För två av de åtalade har näringsförbud meddelats.

Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket totalt handlar om cirka 16 miljoner kr. Merparten av de dömda ska också helt eller delvis själva stå för sina försvararkostnader i målet.

Juristdomarna i målet är tillgängliga för frågor från media mellan kl. 11.00 – 14.00, i första hand genom rådmannen Ylva Aversten och i andra hand rådmannen Carl Rosenmüller.