DVFS 1988:20

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m.m. för mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:18 B 82)