DVFS 1989:5

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av anvisningar för rekvisition av aktmaterial m m i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63)