DVFS 1992:8

Grundförfattning

Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1990:19, A 70) om tillsättning av vissa tjänster m.m. inom domstolsväsendet