DVFS 1993:26

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter för rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstider m.m.