DVFS 1998:16

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av taxa för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (DVFS 1997:17, B 33)