DVFS 1998:18

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av grundbelopp (DVFS 1997:15, B 29)