DVFS 1999:12

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av Domstolsverkets föreskrift med information om bisysslor (DVFS 1983:9, B 43)