DVFS 1999:26

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:26) för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft