DVFS 2002:12

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna