DVFS 2005:2

Grundförfattning

Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1991:26) om möjlighet för ordinarie domare att kvarstå i anställning efter pensionsåldern