DVFS 2006:7

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras