DVFS 2006:8

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft