DVFS 2013:2

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Allmänna råd

Domstolsverkets allmänna råd om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Ändringsföreskrifter

Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.