DVFS 2014:13

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Justitiekanslern