DVFS 2014:14

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Kriminalvården