DVFS 2014:15

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Länsstyrelsen i Stockholms län