DVFS 2014:16

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Migrationsverket