DVFS 2014:18

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrift om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid Lantmäteriet (DVFS 2011:9)