DVFS 2020:14

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för översändande av uppgifter till Rättshjälpsmyndigheten om vissa beslut om betalning till staten