DVFS 2020:20

Grundförfattning

Förordning om upphävande av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2014:27) om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera