DVFS 2022:6

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt samt om utformning av avräkningsunderlag

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:6) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt samt om utformning av avräkningsunderlag