DVFS 2022:8

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om hovrättens skyldighet att lämna uppgift om dom och beslut i brottmål till Polismyndigheten