DVFS 2022:9

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om Högsta domstolens skyldighet att lämna uppgift om dom och beslut i brottmål till Polismyndigheten