DVFS 2023:11

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde i förordnandemål