DVFS 2023:14

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid