DVFS 2023:15

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap