DVFS 2023:2

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning (DVFS 1998:2)