DVFS 2023:7

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)