Sammanställning föreskrifter

Här hittar du 2024 års ersättningsföreskrifter och Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:2) om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern samlade i en PDF.

Uppdaterad
2024-01-01