Målsägandebiträde

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till målsägandebiträde. Om brottmålstaxan inte är tillämplig utgår ersättning enligt 5 § lag (1988:609) om målsägandebiträde med hänvisning till 27 § rättshjälpslagen (1996:1619). Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen bland annat om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det.

Tidsspillan

Taxa i förordnandemål

Brottmålstaxa för målsägandebiträde och taxa i förordnandemål

Utlägg

Utlägg

De vanligaste beloppen 2024

Ersättning för resa med bil

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 232 kronor = 232 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 406 kronor = 406 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 783 kronor = 783 kronor

Flerdygnsförrättning

(vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 145 kronor 203 kronor = 348 kronor/dag

Måltidsavdrag

När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa avdrag
Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 58 kronor 58 kronor = 116 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
29 kronor 29 kronor = 58 kronor

 

Uppdaterad
2024-01-01