Rättshjälp

Här hittar du föreskrifter som gäller vid tillämpning av rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen.

Rättshjälpsavgift - tabell

Rättshjälpsavgiften

Ekonomiskt underlag

Procent av kostnaderna

Minst

Upp till 50 000 kr 2 %  
50 001–100 000 kr 5 % 500 kr
100 001–120 000 kr 10 % 1 000 kr
120 001–150 000 kr 20 % 1 500 kr
150 001–200 000 kr 30 % 2 000 kr
Överstiger 200 000 kr 40 % 5 000 kr

 

Information för rättshjälpsbiträde

Här finns ytterligare information och blanketter för dig som är rättshjälpsbiträde.

Uppdaterad
2024-01-01