Tidsspillan

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om tidsspillan.

Föreskrifterna reglerar hur ersättning för tidsspillan ska beräknas. Det finns ingen reglerad definition av begreppet tidsspillan. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Ytterst får det avgöras från fall till fall vad som utgör ersättningsberättigad tidsspillan.

 

Uppdaterad
2024-01-01