Hitta snabbt

Timkostnadsnormen 2022

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)

Tidsspillan enligt DVFS 2021:8

  • 1 320 kr (vardagar kl. 08.00-18.00)
  • 865 kr (annan tid)

Utlägg

Tabellen innehåller utvalda belopp från de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Tabell

De vanligaste beloppen 2022

Villkors-avtalen

(skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal

(skattepliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

     
– vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
– vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
- vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

     
– hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
– del av dag:      
1. avresa före kl. 12.00 eller
hemkomst efter kl. 19.00 
240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

Måltidsavdrag

     
för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
halvt traktamente betalas 
- 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

Bilagor till brottmålstaxorna

Uppdaterad
2022-01-01