Hitta snabbt

Timkostnadsnormen 2022

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)

Tidsspillan enligt DVFS 2021:8

  • 1 320 kr (vardagar kl. 08.00-18.00)
  • 865 kr (annan tid)

Utlägg

Tabellen innehåller utvalda belopp från de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Tabell

De vanligaste beloppen 2022

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 18:50 kronor +12 kronor = 30:50 kronor/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 192 kronor = 192 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 336 kronor = 336 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 648 kronor = 648 kronor

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 240 kronor +408 kronor = 648 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 240 kronor +408 kronor = 648 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 120 kronor +168 kronor = 288 kronor/dag

Måltidsavdrag

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
För frukost vid flerdygns­förrättning -48 kronor -48 kronor = -96 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
-24 kronor -24 kronor = -48 kronor

Bilagor till brottmålstaxorna

Uppdaterad
2022-01-01