Fakturering och e-handel

Fakturor till Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar är en statlig myndighet och hanterar sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som inte är undantagna upphandlingslagarna ska faktureras med en e-faktura. En elektronisk faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Observera att PDF-fil inte är en elektronisk faktura.

Så här skickar du en elektronisk faktura till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar tar emot fakturor via nätverket PEPPOL och vårt PEPPOL-ID är 0007:2021002742.

För att skicka en elektronisk faktura behöver du ansluta dig via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via nätverket.

Leverantörer som inte kan skicka e-fakturor använder sig istället av Fakturaportalen där du kan registrera fakturor som sedan överförs i elektroniskt format.

Information på fakturan

Beställarreferensen innehåller sex till åtta tecken. Våra inköpsordernummer består av sex siffror och börjar med en tvåa (till exempel 201212). Inköpsordernummer ska anges på varje fakturarad.

Fakturan ska även innehålla uppgift om:

 • Fullständigt namn och adress på leverantören
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Bankgironummer/plusgironummer
 • Leverantörens referens
 • Sveriges Domstolar samt myndighetens namn (till exempel Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Karlstad eller Domstolsverket)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Specifikation av köpta varor/tjänster (fakturaspecifikation)
 • Mervärdesskattebelopp och procentsats
 • Netto- och bruttobelopp

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå. Samlingsfakturor får inte förekomma.

Pappersfakturor

PDF-faktura skickas till:

Eller via post till: 

Sveriges Domstolar
Myndighetens namn (till exempel domstolen)
Box 28
551 12 JÖNKÖPING

Elektronisk handel

Att öka antalet elektroniska beställningar innebär enklare och effektivare administration för Sveriges Domstolar, men även för dig som leverantör.

Frågor om fakturor och beställningar

Om du har frågor kring fakturering eller vårt elektroniska beställningsstöd, kontakta vår ekonomisupport

Uppdaterad
2021-11-30